Valgoppgjør for fylkestingsvalget klart – se vedlegg

Stemmesedler og personstemmer for valget til det nye fylkestinget for Troms og Finnmark er klart, og oversendes nå fylkesvalgstyret for behandling. Det tas forbehold om mulige endringer under fylkesvalgstyrets behandling.

Totalt ble det avgitt 111.455 godkjente stemmesedler i valget i Troms og Finnmark, noe som gir en valgdeltakelse på 57,7 prosent. 46.828 stemmesedler er endret ved at velgerne har krysset av for personstemmer.

×