Troms fylkeskommune har inngått et unikt samarbeid med Norske Konsertarrangører, med mål om å heve kompetansen om tilgjengelighet på kulturarrangementer hos konsertarrangører og andre kunst- og kulturaktører i hele Troms.

Fra 23. til 26. september skal vi på veien sammen og arrangere fagseminarer om tilgjengelighet i henholdsvis Tromsø, Olderdalen, Finnsnes og Harstad.  

Over en tredjedel av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse og det kan ofte være vanskelig å finne tilstrekkelig med informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer. Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer og går dermed glipp av gode kunst- og kulturopplevelser, samtidig som arrangører ikke får utnyttet sitt fulle potensiale. Dersom kunst- og kulturfeltet skal lykkes i ambisjonen om å skape et rikt kulturliv for alle har vi et kollektivt ansvar for å bli gode på tilgjengelighet – og nettopp dette er bakgrunnen for piloten i Troms. Satsingen er en del av Troms fylkeskommunes arbeid med Rom for kultur og NKAs arbeid med Tilgjengelighetsmerket. Målet er å få til tilsvarende samarbeid i flere regioner på sikt.

Offensiv satsning

- Troms fylkeskommune har alltid hatt en offensiv satsing på kunst- og kultur, og med denne piloten går de nok en gang foran, sier daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Det er også veldig gledelig at Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK), Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms og de kommunale rådene for funksjonshemmede i Troms deltar i samarbeidet.

- Vi i NKA gleder oss til å bli bedre kjent med bredden av kulturaktører i Troms, og ser samarbeidet som både spennende og nyttig. Med dette kan vi på en effektiv måte nå ut til flere med det viktige budskapet om behovet for tilgjengelighet. Bevisstgjøring og kompetanseheving er nøkkelen for å skape endring over tid. Det er et viktig premiss her at et tilpasset samfunn er nødvendig for noen, men et gode for alle, avslutter Østerdal.

Fagseminaret bygger på kursopplegget som er utarbeidet for Tilgjengelighetsmerket. Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Ordningen er ment både å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og å tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Senker barrieren for deltakelse

Noen av temaene som gjennomgås er viktigheten av god informasjon, fysisk tilrettelegging med tanke på trinnfri adgang, tilgang til HC-toaletter og skilting og merking, samt sikkerhet. Et annet viktig tema er billettbestilling og mulighet for å ha med seg ledsager. Her har NKA vært aktiv i dialogen med offentlige myndigheter med sikte på at det bør utvikles en løsning som senker barrieren for både arrangører og de som har behov for ledsager. Her kom kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på banen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, med 5 mill. kr til et pilotprosjekt for å utvikle et digitalt ledsagerbevis. «Med dette pilotprosjektet håper vi å gjøre barrieren for å delta på ting alle andre kan delta på lavere», sa statsråden den gangen.

Også politisk ledelse i Troms fylkeskommune er opptatt av å bedre tilgjengeligheten i kunst- og kulturlivet.

- Vi må hele tide jobbe mot et mål om at alle som ønsker det, skal ha lik mulighet til å oppleve kunst og kultur, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen.

- I Rom for kultur-satsingen har Troms fylkeskommune i flere år jobbet for å bygge og gjøre kompetanse på gode rom tilgjengelig. Kompetanse er nøkkelordet, og nå har vi en fantastisk mulighet sammen med en nasjonal aktør å sette fokus på et tema som vi vet er etterspurt i Troms; tilgjengelighet og universell utforming. Norske Konsertarrangører har denne spisskompetansen, og vi er glade for at vi nå styrker vårt samarbeid, og bidrar til at kulturaktørene i vår region blir bedre på tilgjengelighet. Dette er et lite, men viktig steg i riktig retning. Vi ønsker at alle innbyggerne i Troms skal ha lik mulighet til å delta, og faktisk velge å delta, fremfor å bli hjemme fordi man kanskje ikke vet om arrangementet eller arenaen er tilrettelagt for deg, avslutter fylkesråden for kultur og næring i Troms.

Hvis du er interessert i å delta på ett av fagseminarene finner du mer informasjon og mulighet for påmelding via kalendersiden til Rom for kultur.

×