-        Min anbefaling til fylkestinget er at vi fra Troms sin side anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemda. Videre anbefaler fylkesrådet at kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland tar ansvaret for å gjennomføre de oppgaver som det er avgjørende blir gjort for den videre sammenslåingsprosess, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

 

Fylkesrådslederen har derfor lagt frem en sak for vedtak i fylkesrådet i Troms neste torsdag. I saken slås det fast at manglende deltakelse fra ett av fylkene vil så tvil om legitimiteten til de vedtakene som må gjøres i fellesnemnda.

 

Videre vises det til ministerens nye forskrift av 21. juni  der det fremgår av § 6 «… fellesnemnda kan tre i funksjon selv om ett av fylkestingene ikke har valgt medlemmer til fellesnemnda». Den nye forskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble fulgt av et oversendelsesbrev og en pressemelding. Fylkesrådet vil peke på to elementer i oversendelsesbrevet og pressemeldingen: 

 

·       Fra pressemelding i forbindelse med endring av forskrift 21.6.2018: «Jeg vet at Troms fylkeskommune nå med tungt hjerte tar på seg ansvaret for å starte arbeidet i fellesnemnda alene.»

·       Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 21.6.2018: «Jeg er beredt til å gjøre flere endringer i forskriftenes bestemmelser om sammensetning og fullmakter på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel være aktuelt å styrke Finnmarks representasjon i nemnda, i samsvar med den opprinnelige forskriften, dersom fylkestinget i Finnmark bestemmer seg for å delta i sammenslåingsarbeidet.»

 

-       Disse to elementene bidrar til å skape en høyst uklar situasjon. Første punkt skaper en politisk vanskelig situasjon for Troms, og er ikke i samsvar med fylkesrådets situasjonsforståelse. Det andre punktet bidrar til å skape usikkerhet om denne fellesnemndens funksjonstid. Flertallet i fylkestinget i Troms har hele veien vært positiv til en regionreform, basert på frivillighet, under forutsetning av at de nye fylkeskommunene tilføres myndighet og oppgaver. Den politiske situasjonen gjør det påkrevd for fylkesrådet å anbefale at fylkestinget samles til en ekstraordinær samling for å avklare veien videre, avslutter fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (A).

 

 

Les saken via denne lenken.

×