De to fylkeskommunene er enige om blant annet navn, visjon og mål, antall medlemmer i fylkestinget og sammensetning av fellesnemnda.

 

- Etter noen krevende runder med forhandlinger, har vi nå fått på plass en avtale om sammenslåingsprosessen. Nå starter det viktige arbeidet med å utvikle den nye regionen, og få en effektiv og sterk organisasjon med god legitimitet på plass, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Du finner avtalen i sin helhet her.

Også lederen av Finnmarks forhandlingsutvalg, fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), er fornøyd:

- Vi er glad vi er kommet til en enighet, slik at vi nå kan starte det viktige arbeidet i fellesnemda. Ingen har fått alt de ønsket seg, men vi er fornøyd med å ha fått nye og spennende politikkområder å jobbe med i det nye fylket. Tromsø blir en viktig motor i den nye regionen, og Vadsø får en betydelig rolle innenfor internasjonal politikk, nordområdepolitikk og klima og miljø, sier Vassvik.

 

Dette er noen av hovedpunktene:

  • Den nye fylkeskommunen skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune. Navnet skal skrives på norsk, samisk og kvensk.
  • Visjonen til den nye fylkeskommunen er: Et sterkere nord.
  • Det nye fylkestinget skal ha 57 medlemmer.
  • Fellesnemnda består av 36 medlemmer, og konstituerer seg selv. 19 av medlemmene kommer fra Troms, 17 medlemmer kommer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda velges fra Troms, nestleder fra Finnmark.
  • Formannskapsmodellen legges til grunn.
  • Politisk ledelse ligger i Tromsø.
  • Øverste administrative ledelse skal ha sete i Tromsø. Assisterende administrative leder skal ha sete i Vadsø.
  • Ingen som er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner på tidspunktet hvor fylkestingsvedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen. Dette gjelder frem til 31. desember 2024.

 

Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune møtte hverandre til mekling onsdag 14. februar klokka 20, og fortsatte møtet dagen etter. Knut Storberget har vært meklingsmann mellom partene. Partene kom til enighet på ettermiddagen torsdag 15. februar.

Avtalen skal til endelig behandling i de respektive fylkene.

×