Troms Kraft-aksjer overdratt til nytt selskap

Troms fylkeskommune har i dag overdratt sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holdning AS. Dette skjedde ved at fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) skrev under avtalen som er fremforhandlet i tråd med vedtak fra fylkestinget i Troms. Troms fylkeskommune eide 60 prosent av selskapet Troms Kraft AS.

Neste steg i prosessen med å oppfylle fylkestingets vedtak, er overdragelse av de 21 B-aksjene til alle kommunene i Troms slik at de blir deleiere i Troms Holding AS. Dette vil skje i ukene fram mot årsskiftet, når prosessen skal være avsluttet.

 

Bildetekst: Fylkesordfører Knut Werner Hansen (midten) skrev under på avtalen som overdrar fylkeskommunens aksjer til det nyopprettede selskapet Troms Holding AS. Til venstre sitter styreleder i Troms Holding AS, Stein Ovesen, og til høyre sitter generalforsamling i Troms Holding AS, Willy Ørnebakk. Foto: Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

 

 

×