Eksamensveiledninger og liste over laboratorieøvelser i realfag

Lablister, fordypningsemner og liknende kreves kun for lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen. Veiledningen kan likevel med fordel, brukes av de som kun skal avlegge skriftlig eksamen i fag med to eksamensformer.

Vær oppmerksom på at eksamensordningen for privatister kan avvike fra den som elevene har. I biologi 2 f.eks., må du som privatist, avlegge både skriftlig og muntlig-praktisk prøve. Du finner informasjon om dette i læreplanen for det enkelte faget, under avsnittet "Vurdering".

Fagkode Fagnavn (med lenke til kompetansemål) Veiledning
NAT1001 Naturfag, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram Last ned
NAT1002 Naturfag, Vg1 studieforb. utdanningsprogram Last ned
NAT1003 Naturfag, Vg3 påbygging til generell studiekomp Last ned
REA3001 Biologi  1 Last ned
REA3003 Biologi 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3002) og muntlig eksamen.
Last ned
REA3004 Fysikk 1 Last ned
REA3006 Fysikk 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3005) og muntlig eksamen.
Last ned
REA3007 Geofag X Last ned
REA3008 Geofag 1 Last ned
REA3010 Geofag 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3009) og muntlig eksamen.
Last ned
REA3011 Kjemi 1 Last ned
REA3013 Kjemi 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3012) og muntlig eksamen.
Last ned
REA3014 Informasjonsteknologi 1 Last ned
REA3016 Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3015) og muntlig eksamen.
Ingen veiledning
REA3017 Teknologi og forskningslære X Last ned
REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Last ned
REA3020 Teknologi og forskningslære 2, muntlig-praktisk
Husk å melde deg opp til både skriftlig (REA3019) og muntlig eksamen.
Last ned

 

I Geofag 1 må du angi hvilket tema du skal fordype deg i. Temaet sender du til eksamensskolen. Utskrift av fordypningsoppgaven leveres sensorene før eksamineringen starter.

 

DIGITALE VERKTØY I MATEMATIKK

Fra og med våren 2015 har det vært stilt krav til bruke av digitale verktøy i matematikk. Vi har satt sammen en beskrivelse av kravene samt digital innlevering.

 

×