Rammeverk for idrettsfag

Med unntak av IDR2013 Idrett og samfunn, avviker alle de muntlig-praktiske fagene i tabellen under, fra andre muntlig-praktiske fag ved at de har 24 timer forberedelse. Forberedelsesdelen til muntlig-praktisk eksamen i idrettsfag, sendes deg på e-post fra sensorene 24 timer før eksamen starter. Flere av fagene fordrer at du innen fristen, melder fra om hvilke(n) idrett(er) eller aktivitet(er) du har valgt. Hvilke fag dette gjelder framgår av rammeverket.

Til forberedelsen i disse fagene, er alle hjelpemidler tillatt. Der det er relevant, skal notater fra forberedelsen tas med til eksamen. Dette vil i så fall framgå av teksten i forberedelsesdelen.

Fagkode Fagnavn   Merknader
IDR2001 Aktivitetslære 1

Læreplan
Rammeverk

 
IDR2002 Aktivitetslære 2  
IDR2003 Aktivitetslære 3 Kandidaten må oppgi en selvvalgt idrettsaktivitet.
IDR2013 Idrett og samfunn Rammeverk Nytt høsten 2019.
IDR2007 Treningsledelse 1 Læreplan
Rammeverk
Nytt høsten 2019.
IDR2014 Treningsledelse 2+3 Nytt høsten 2019.
IDR3001 Toppidrett 1 Læreplan
Rammeverk
Kandidaten må oppgi en selvvalgt idrett.
IDR3002 Toppidrett 2 Kandidaten må oppgi en selvvalgt idrett.
IDR3003 Toppidrett 3 Kandidaten må oppgi en selvvalgt idrett.
IDR3004 Breddeidrett 1 Læreplan
Rammeverk
 
IDR3005 Breddeidrett 2 Kandidaten må oppgi en selvvalgt aktivitet.
IDR3006 Breddeidrett 3 Kandidaten må oppgi to selvvalgte aktiviteter.

Hvis du klikker på fagnavnet vises kompetansemålene i faget i et nytt vindu.

Viktig: Kandidater som ikke oppgir særidrett/fordypningsidrett, vil bli eksaminert i en eller flere idretter bestemt av sensorene.

 

×