Leseliste for fellesfaget engelsk

Fagkode Fagnavn (med lenke til kompetansemålene) Leseliste
ENG1102 Engelsk muntlig, Vg1 studieforb. utdanningsprogram Last ned
ENG1103 Engelsk muntlig, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (som over)


Læreplan og kompetansemål for "ENG1002 Engelsk, Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram" (med muntligkode ENG1102) og "ENG1003 Engelsk, Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram" (med muntligkode ENG1103), er like.

Vær oppmerksom på at eksamensordningen for privatister skiller seg fra eksamensordningen for elever. Privatister må avlegge både skriftlig og muntlig eksamen i dette faget.

×