Fritak fra vurdering i norsk sidemål

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, betyr for privatister at de slipper å avlegge eksamen i faget. Det betyr IKKE at du slipper å forholde seg til sidemålet. Sidemålstekster kan være en del av oppgavene både ved hovedmålseksamen og ved muntlig eksamen.

Dersom du tidligere (i videregående opplæring) har fått innvilget fritak fra skriftlig sidemål, trenger du ikke å søke på nytt. Men dersom du skal ha kompetansebevis der norskfaget inngår, må du overfor oss dokumentere at du har fått innvilget fritak, slik at dette framgår av kompetansebeviset.

Hvem skal ha søknaden?

Etter bestemmelsene i § 3-22 i forskrift til opplæringsloven, skal søknaden sendes til den instansen som skal skrive ut eller har skrevet ut vitnemålet. Dette igjen er regulert av § 3-42 i samme forskrift.

Dersom dokumentasjon (vitnemål eller kompetansebevis) skal skrives ut av andre skoler enn fylkets privatistskoler (f.eks. din gamle videregående skole), skal søknaden sendes til den aktuelle skolen og ikke til eksamensskolen.

I søknaden må du vedlegge dokumentasjon på at du oppfyller kravene til fritak.

Rett til fritak

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-22 har elever (eller privatister) i videregående skole rett til fritak fra vurdering i sidemålet når eleven:

  1. på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å beherske begge målformer.
  2. ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
  3. har hatt fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-11.
  4. fylte vilkåra for fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.

Søknad om fritak har samme frist som oppmeldingen. Dersom du søker om fritak etter fristen, vil søknaden bli behandlet i den grad vi har kapasitet.

 

 

×