Sámekonferánsa 2019

Bovdehus Romssa fylkkasuohkana sámekonferánsii, boazodoalu kultuvrralaš guoddevašvuohta

Romssa fylkkasuohkan bovde Sámekonferánsii 2019, gos fokus lea “Boazodoalu kultuvrralaš guoddevašvuohta”.

 

Guđe mearkkašumit lea boazoealáhusas sámi gillii ja kultuvrii. Mo eiseválddit árvvoštallet kultuvrralaš guoddevašvuođa? Mii lea kultuvrralaš guoddevašvuohta ja lea go dokko gosa háliidat? Dát lea muhtin dain gažaldagain maidda ohccálit vástádusaid konferánssas skábmamánu 25. ja 26. b

 

Konferánsa lea oassi Romssa fylkkasuohkana Romsa fylkka boazodoalu regionplána barggus

 

Goas: vuossárgga golggotmánu 25.b. ja maŋŋebárgga 26.b. 2019

Báiki: Clarion hotell The Edge, Romsa

 

Ulbmiljoavku lea boazoealáhus, sámi beroštusorganisašuvnnat, gielddat/suohkanat, ja eará almmolaš hálddašeapmi, akademiija, institušuvnnat, eaktodáhtolaš organisašuvnnat ja earát geat beroštit boazodoalu kultuvrralaš guoddevašvuođas.

 

 

Praktihkalaš dieđut

Konferánsa prográmma.

Konferánsa dađisdulkojuvvo gaskal davvisámegiela ja dárogiela.

Mii gokčat mátke- ja orrunsaji, ja maiddái čoahkkinbálkká ovtta oasseváldái juohke guoskevaš boazosiiddaide/boazoguohtunorohagaide.

Mii gokčat mátke- ja orrunsaji, ja maiddái čoahkkinbálkká ovtta oasseváldái juohke sámi Romssa organisašuvnnaide.

Eará oasseváldit fertejit ieža gokčat mátke- ja orrunsaji ja beaivepáhka.

Beaivepáhkka haddi lea 625,- beaivái ja dasa gullá lunša ja káffe/boddoborran. Beaivepáhka mávssát hoteallas go boađat hotellii, (hotealla ii sádde rehkega)

 

Romssa fylkkasuohkan bovde mállásiidda vuossárgga skábmamánu 25.b dii.19.00, Clarion hotell The Edge

 

 

Dieđiheapmi

Dieđihanáigi lea skábmamánu 21.b.

Dieđiheapmi dagat dás. Geatnegahtti dieđiheapmi. Sii geat eai oassálaste fertejit máksit iežasoasi. Lanjat mat eai geavahuvvo fertejit maiddái máksot.

 

Hoteallalanja fálaldat

Mii leat várren 45 lanja Clarion hotell The Edge:i. Lanjat leat várrejuvvon sidjiide geat dieđihit ovdal skábmamánu 4.beaivve. Maŋŋel dán dáhtona eat sáhte lohpidit lanja. Muhtin lanjat leat várrejuvvon.Haddi juohke eaŋkillanjas lea 1340,-. Fertet ieš várret hoteallalanja.

Tlf.: 77668400

E-poast: cl.theedge@choice.no

Muital bookingkoda: PM26161

 

Konferánssa streamejuvvo

 

Jus ležžet gažaldagat váldde oktavuođa Synnøve Lode:n, geavat dán e-poastta čujuhusa: synnove.lode@tromsfylke.no dahje riŋge 77 78 81 67 / mobiila 416 84 979.

 

 

 

Foto: Trym-Ivar Bergsmo, www.nordnorge.com

 

 

×