Fiskeflåtefond

Fylkeskommunalt fiskeflåtefond er en ordning som skal bidra til styrking og utvikling av den mellomstore fiskeflåten i Troms, fortrinnsvis fra 15 meter og oppover.

Fylkeskommunalt fiskeflåtefond er en ordning som skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Troms gjennom å gi ansvarlig lån. Fortrinnsvis gjelder det flåten fra 15 meter og oppover, men det kan gis støtte til mindre fartøy også noe som har vært vanlig seinere år. Fiskere mellom 20 og 40 år skal tilgodeses under ellers like vilkår.

Fondet ble tilført en engangsbevilgning i 1996 og disponibel ramme er avhengig av innbetalte avdrag og lån som er innfridd i løpet av året. De ansvarlige lånene er avdragsfrie i 5 år og rentefrie.

Retningslinjer og standardvilkår for bevilgning av ansvarlige lån fra Troms fylkeskommune til fiskeflåten i Troms finner du her.

×