Dagligvarestøtte

Dagligvarestøtte

Formål

Butikkstøtteordningen er en samfinansiering mellom Troms fylkeskommune og enkeltkommuner i Troms. Formålet er å opprettholde drift i distriktsbutikker med lite kundegrunnlag.

Ordningen samfinansieres av kommunene i Troms og Troms fylkeskommune. Søknad skal sendes til kommunen ved næringskonsulent eller rådmann i den respektive kommunen.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med næringskonsulent i den aktuelle kommune eller kontaktperson i Troms fylkeskommune.

 

Hvem kan søke?

Distriktsbutikker

 

Det stilles kriterier til beliggenhet, kundegrunnlag og totalomsetning for å kunne benytte seg av ordningen. Disse står spesifisert i punkt 4 i retningslinjene.

 

Søknadsfrist

Søknad må sendes til kommunen innen 15 mai 2019. Kommunenes frist for oversendelse til Troms fylkeskommune, næringsetaten er 12. juni 2019.

 

×