Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms

Troms fylkeskommune fikk i 2017 tildelt 300.000 kr i støtte fra Kulturrådet til prosjekt «Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms». Prosjektet er utviklet i samarbeid med  Kunsthistorie v/ Institutt for språk og kultur, UiT, Kunstakademiet i Tromsø, UiT, Den kulturelle skolesekken - Kultur i Troms, Nordnorsk kunstmuseum, Nordnorsk kunstnersenter, Mondo Books, Tekstbyrået og Nicolas Siepen, kunstner, skribent og tidligere professor ved Kunstakademiet i Tromsø.

Troms fylkeskommune ønsker gjennom satsing på kunstkritikk å bidra til økt bevissthet om visuell kunst i Troms, særlig samisk kunst og kultur og kunst i offentlige rom. Fylkeskommunen vil jobbe for å rekruttere flere kunstkritikere som kan bidra til at kunstfeltet i Troms får mulighet til å definere seg selv ut i fra egne premisser. Gjennom seminarer, kurs, program for unge, gjestekritikerordning, og nye plattformer for kritikk utviklet i samarbeid med fagmiljøet vil dette bidra til å støtte opp om de sterke initiativene vi nå ser i Troms.

Etter flere års arbeid for å styrke kunstproduksjon og kunstmiljøet i fylket, ønsker vi nå å bidra til å styrke feltets egenrefleksjon og offentlige forankring gjennom å styrke kunstkritikken. Selv om Troms har landsdelens fremste kompetansemiljø innen visuell kunst, er det i dag få aktive kunstkritikere i Troms. For kunstmiljøet er det viktig å få i gang en offentlig kunstdebatt og et forum for seriøs diskusjon, både med den hensikt å bygge en kompetent offentlighet rundt kunst og å bygge relasjoner innenfor kunstfeltet. Kritikk bidrar til å heve refleksjonsnivået blant kunstnere og hjelper dem å plassere seg selv i et samtidsfelt for kunst, både nasjonalt og internasjonalt. Kritikk skal være med på å skape diskusjon og sikre kvalitet. Kunstkritikk skaper samtale og produktiv energi. Fravær av kunstkritikk gjør kunstfeltet usynlig.

Troms fylkeskommunes prosjekt er et av tre som Kulturrådet trekker frem i sin pressemelding.

 Følg "Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms" prosjektet på facebook

 

Aktiviteter i prosjektet:

21.-22.november 2017Skriveverksted med Tekstbyrået

6.-12.desember 2017 / Gjestekritikeropphold: Ketil Nergaard, redaktør for Norsk kunstårbok

13.-14.februar 2018/ Skriveverksted med Tekstbyrået (del 2)

14.februar 2018/ Kritikersamtaler#1: Samisk kunstkritikk, med Elin Margrethe Wersland og Geir Tore Holm (last ned lydopptaket fra samtalen her og les Elin Margrethe Werslands artikkel i Ságat: Ságats unike dialog med Iver Jåks og kunsten)

22.-26.mars 2018 /  Gjestekritikeropphold: Kjetil Røed, redaktør i Billedkunst og fast kunstanmelder i Vårt Land

 23. Mars 2018 / Kritikersamtaler#2: Kunstkritikkens krise – lev eller dø i det nye medielandskapet, med Arne Skaug Olsen og Kjetil Røed

27. April 2018 Kritikersamtaler#3: Kunstnedrevne initiativer og plattformer for kritikk, med Kurant Visningsrom (Henrik Sørlid og Camilla Fagerli), og ArtSceneTrondheim (Marit K Flåtter og Eline Bjerkan)

6.-7.juni 2018 Skriveverksted med Tekstbyrået (del 3)

24.-29. September  2018 NO ART NO ART CRITIC workshop, med Nicolas Siepen og MONDO BOOKS

2.november 2018 Samtale om kunstkritikk i Nord-Norge, i samarbeid med RiddoDuottarMuseat

Mer informasjon og program finner du her.

Deltakere:
Anne May Olli, direktør i RiddoDuottarMuseat (RDM)
Annelise Josefsen, konferansier, RiddoDuottarMuseat (RDM)
Anki Gerhardsen, kunstkritiker og frilansjournalist
Arne Ivar Johnsen, NRK Sápmi
Arne Skaug Olsen, førsteamanuensis v/Kunstakademiet i Tromsø, kunstner, kurator og kunstkritiker
Charis Gullickson, kunsthistoriker og kurator v/Nordnorsk kunstmuseum
Geir Tore Holm, kunstner
Halvor Haugen og Nina Schjønsby, Tekstbyrået
Hanne Hammer Stien, universitetslektor ved Kunstakademiet i Tromsø og prodekan for forskning kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling ved Det kunstfaglige fakultet, kurator og kunstkritiker
Ingeborg Annie Lindahl, kunstner
Jan Erik Lundstrøm, kurator, tidligere direktør i Sámi Dáiddaguovddáš
Jérémie Michael McGowan, direktør i Nordnorsk Kunstmuseum
Ketil Nergaard, Norsk kunstårbok / Norwegian Art Yearbook
Kristoffer Dolmen, direktør i Sámi Dáiddaguovddáš
Monica Grini, kunsthistoriker og førstelektor ved Institutt for språk og kultur på Universitetet i Tromsø
Nils Martin Kristensen, Kautokeino nærradio (GLR)
Sigrid Hvidsten, Dagbladet
Svein I. Pedersen, direktør i Nordnorsk Kunstnersenter

 

 

 * * *


Skriveverksteder med Tekstbyrået


1 //  21.-22.november 2017

Troms mangler egne kanaler for kunstkritikk og får bare sporadisk oppmerksomhet fra riksdekkende  kunstpublikasjoner.  Men hva slags kunstkritikk trenger Troms?

Målet med skriveverkstedet var å sirkle inn noen svar på dette spørsmålet gjennom praktisk skrivearbeid og  diskusjoner. Det ble presentert generelle perspektiver på det å skrive om kunst, med eksempler på tre hovedmomenter i en kritisk tekst: beskrivelse, kontekstualisering og vurdering. Kursledere oppfordret deltagerne til å sende inn én egenprodusert tekst hver i forkant av kurset. Kursdeltagerne har også fått tilsendt et utvalg tekster som har dannet bakgrunn for diskusjon.

Skriveverkstedet ble fulgt opp av individuelle veiledningssamtaler og et nytt kurs i  februar 2018.

 

Tekster fra skriveverkstedet#1

Antikritisk invitasjon

«Samlingen», Nordnorsk Kunstmuseum, 21.10.2017 – 31.12.2020


1.Ambisiøse Grep, av Eirik Abri

2.Fra statisisk til dynamisk, av Hilde Sørstrøm

3.Skriften på veggen, av Maria-Danielsen

4.Nye rammer, av Caroline Mitchell Itland

5.Den diffuse grensen, av Marion Olsen

6.Samisk barbie, Inger Emilie Solheim

 

Toril Johannessen, «Imaginary Networks & The Invention and Conclusion of the Eye», Small Projects, 17.11 2017 – 03.12.2017

7.Vårt upålitelige øye, av Marion-Olsen

8.Å se uten øyne, av Caroline Mitchell Itland

9.Dystopiske forundringer, av Eirik Abri

 2 //  13.-14.februar 2018

I den andre utgaven av skriveverkstedet har deltagerne fokusert på et viktig moment innenfor kritikksjangeren, nemlig  vurdering. Underveis har de sammen med kurslederne undersøkt ulike tekstlige grep og skrevet blant annet kritikker i dialogform. 

Sentralt i alle kurs er at skrivevirksomheten og diskusjonen hele tiden orienteres mot publisering.

Kursdeltagerne har også denne gangen fått tilsendt et utvalg tekster som har dannet bakgrunn for diskusjon.  Skriveverkstedet ble fulgt opp av individuelle veiledningssamtaler og et nytt kurs i juni 2018.


Tekster fra skriveverkstedet#2

Ane Hjort Guttu, «Films», Tromsø Kunstforening (TKF), 19.01.2018 - 18.03.2018

10.Tilbaketrekningens muligheter, av Caroline Mitchell Itland

11.En todelt verden, av Marion Olsen

 

En kritisk dialog Lisa Torells utstilling «Potential of the Gap» på Nordnorsk Kunstmuseum, 12.01.–13.02.2018

12.Mellom alt det uutholdelige rette, av Eirik Abri

13.Sprekken i systemet, av Marion Olsen3 //  6.-7.juni 2018

Skriveverkstedets siste del fokuserte på selvpublisering og uavhengige tidsskrifter. I løpet av verkstedet har deltagerne skrevet kritiske tekster i ulike sjangre – minikritikker, intervjuer eller programmatiske tekster – og med disse som utgangspunkt vil de sammen lage en publikasjon. Underveis har deltagerne også fått innspill på tekstene og skriveverkstedet følges opp av individuelle veiledningssamtaler. Som i tidligere kurs vil skrivevirksomheten og diskusjonen orienteres mot publisering. Kursdeltagerne har også denne gangen fått tilsendt et utvalg tekster som har dannet bakgrunn for diskusjon.

Tekster fra skriveverkstedet#2

publiseres i august/september 2018


///


Skriveverkstedene ledes av Tekstbyrået, som består av Nina Schjønsby og Halvor Haugen. I tillegg til å være et uavhengig forlag arbeider Tekstbyrået med redaksjonelt arbeid og oversettelse.

Kurset er åpent for deltagere bosatt i Troms fylke. Målgruppa er kunstnere, kunsthistorikere, kunststudenter, kunsthistoriestudenter, skribenter, kulturjournalister, og andre med interesse for samtidskunst og kunstkritikk. 

 

//

Flere av de kursdeltagerne har debutert som kunstkritikere og fått publisert sine kritikker på kunstkritikk.no, Billedkunst og SeKunstMagasin.

Les Eirik Abri sin kritikk av masterutstilling "Drømmen om dystopien" (kunstkritikk.no, 25.05.18) og "Sonisk skjærsild", en anmeldelse av Tor Jørgen van Eijks utstilling Survey på Tromsø Kunstforening ((kunstkritikk.no, 26.06.18). Marion Olsen har debutert som kunstkritiker i SeKunstMagasin med en tekst om  Master og Bachelor avgangsutstillingene 2018. Les hennes kritikk "Vidtspennende avgangsutstilling"  (SeKunstMagasin #2/ Juni 2018 side 12-13). Hilde Sørstrøm har fått støtte fra Kulturrådet til eget kunstkritikk prosjekt. Sørstrøm har deltatt på skrivekurs og veiledningssamtaler med Teksbyreåt, har debutert som kunstkritiker i bladet Billedkunst, og publiserer både sine egne og andre sine tekster på kritikkbloggen Hakapik.no.

Maria Danielsen har debuterert som kunstkritiker i Billedkunst nr 5, med en tekst om utstilling "Survey" av Tor Jørgen van Eijk vist på Tromsø Kunstforening i sommer.

Halvor Haugen og Nina Schjønsby i Tekstbyrået, som hadde skrivekurs for lokale skribenter i prosjektet "Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms", snakker bl. a. om erfaringene sine fra Troms i en samtale om tekst, kunstkritikk og boka i Billedkunst nr 5: Rektanglet, forloren skilpadde og andre intime formater.

 

×