Tildeler 1,3 millioner kroner av parkeringspenger til miljøtiltak

Fylkesrådet bruker parkeringsavgift til miljøtiltak. Nå bygges sykkelskur, og el-sykler kjøpes for de ansatte.

Det er innført parkeringsavgift på alle fylkeskommunale parkeringsplasser i Tromsø og Harstad. Nå har fylkesrådet besluttet hva overskuddet fra avgiften, sålangt, skal brukes til.

- Gjennom utlysning til alle elever og ansatte i Troms fylkeskommune ble det åpnet for å sende inn søknader for å få penger fra overskuddet av parkeringsavgiften til miljøtiltak. Totalt kom det inn 19 søknader, og nå er det tildelt 1, 380 millioner kroner til seks tiltak. Jeg er glad for at våre fylkeskommunale institusjoner både ser etter miljøforbedringstiltak og at vi nå kan bidra til finansieringen av disse gjennom parkeringsavgiften, sier fylkesråd for plan- og økonomi, Ane-Marthe Sani (KrF).

 

Følgende søknader er innvilget våren 2019:

Kvaløya videregående skole, sykkelskur, kroner 300 000

Tannklinikkene Nordøya, Tromsdalen og Kvaløysletta, sykkelskur, kroner 300 000

Kongsbakken videregående skole, sykkelskur, kroner 500 000

Stangnes videregående skole, sykkelskur, kroner 80 000

TANNbygget, utlånssentral med 6 sykler, kroner 150 000

Breivang videregående skole, utlånssentral med 2 sykler, kroner 50 000

 

Totalt kroner 1 380 000

×