Gratangen tannklinikk har kapasitet til å ta inn voksne pasienter

Den offentlige tannhelsetjenesten har som pasientgrupper:

Gruppe A - Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

Gruppe B - Psykisk utviklingshemmede over 18 år

Gruppe C - Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

Gruppe D - Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

Gruppe E - Kommunal rusomsorg

 

Ved mange tannklinikker har de også kapasitet til andre pasienter

Ved flere offentlige tannklinikker har vi også kapasitet til pasienter ut over de overnevnte grupper.

Ta kontakt med din nærmeste tannklinikk visst du ønsker å bli behandlet av det offentlige tannhelse tilbudet.

Nå har Gratangen tannklinikk kapasitet til å ta inn nye voksne pasienter. Vi vil gjerne hjelpe deg med din tannhelse.

Vi er konkurransedyktig på pris. Følg lenke for prisliste.

Ta kontakt på tlf. 960 92 066 eller e-post: gratangen.post@tromsfylke.no for å avtale time.

Velkommen til oss.  

×