Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, TkNN - første stipendiaten som oppnår doktorgrad

På bilde fra venstre: Førsteamanuensis Jan-Are Kolseth Johnsen, Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av bedømmelseskomitéen, Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Norge - 2. opponent, Gro Eirin Holde, Professor Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen i Jönkjöping, Sverige – 1. opponent og Elin Hadler-Olsen, Instituttleder IKO, UiT, disputasleder

Ph.d. i helsevitenskap - Gro Eirin Holde

Forsvarte avhandling

Fredag 20. September 2019 forsvarte tannlege Gro Eirin Holde sin avhandling “Periodontal health in Troms County, Northern Norway”. Descriptive, subject level and site-specific analyses. Gro Eirin er den første stipendiaten på TkNN som oppnår doktorgrad. Doktorgradsarbeidet er basert på material fra Tromstannen-undersøkelsen. Det var mange i Auditoriet på TANN-bygget som var veldig imponert over Gro Eirin sine kunnskaper og hvordan hun gjennomførte sin disputas.

Kort populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen

 Av Gro Eirin Holde

Halvparten av voksne i Troms fylke har periodontitt, og 1 av 10 har alvorlige former for sykdommen.
Funnene er basert på data fra en tverrsnittsundersøkelse der 1 986 voksne deltok.
Periodontitt er en kronisk betennelsessykdom som rammer tennenes feste. Fordi det finnes lite informasjon om periodontitt i Norge,
var formålet med studien å estimere forekomsten av periodontitt i Troms fylke og å finne ut hva som kjennetegner personer med sykdommen.
Vi fant at forekomsten av periodontitt økte markant med økt alder og var mer vanlig blant menn.
Røyking økte risikoen for periodontitt og maskerte tidlige tegn på sykdom.
Hvordan folk ser på sine egne ressurser hadde størst betydning for bruk av tannhelsetjenester,
der tannbehandlingsangst og problemer med tilgang til tannhelsetjenester var relatert til mindre bruk.
Personer med regelmessige tannlegebesøk hadde ikke mindre periodontitt. Den høye forekomsten av periodontitt,
spesielt blant eldre mennesker, understreker hvor viktig det er med tidlig diagnose og forebyggende tiltak.

Link til avhandling: Munin Uit

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis Birgitta Jönsson
Biveileder forskningsleder Nils Oscarson
Biveileder professor Tordis Agnethe Trovik
Biveileder førsteamanuensis Anders Tillberg

Bedømmelseskomiteen
Professor Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen i Jönkjöping, Sverige – 1. opponent
Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Norge - 2. opponent
Førsteamanuensis Jan-Are Kolseth Johnsen, Institutt for klinisk odontologi,
Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

×