Zendiumprisen 2019 ble torsdag (23. mai) tildelt tannhelseetaten i Troms fylkeskommune. To tannpleiere ved tannklinikken på Finnsnes mottok den prestisjetunge prisen for sitt arbeid med å styrke den munnhelsefaglige utdanningen for helsefagarbeidere ved Nordborg videregående skole. Pristildelingen fant sted under det nasjonale Samfunnsodontologisk Forum i Oslo.

Det er tannpleierne Wenche Nylund og Rita Hogefeld som har drevet frem prosjektet ut fra Finnsnes tannklinikk, og med Tove Bendiksen ved Tannhelseetaten i Troms fylkeskommune som prosjektleder.

Tannhelsetjenesten vet lite om hvordan elevene i videregående skole undervises i tann- og munnhelse.  Prosjektgruppen etablerte derfor et solid samarbeid med lærerne på helsearbeiderfaget på Nordborg VGS. Det ble enighet om faglig innhold og omfang, og underveis i undervisningen ble det gjennomført evaluering av innsatsen på trinn VG1 og VG2. Tannpleierne vil også bistå med å utarbeid spørsmål og oppgaver til eksamen. Prosjektet planlegges avsluttet våren 2020, og i tillegg til læringsmål og effektmål for elevene, er det langsiktige målet å gi eldre med pleiebehov en bedre livskvalitet.

I begrunnelsen for tildelingen fremhever komiteen at prosjektet er godt forankret i de to organisasjonene, godt gjennomført og har stor overføringsverdi til andre helsefag-skoler over hele landet.

……………

Om Zendiumprisen

Prisen ble etablert i 1992 og deles ut årlig til prosjekter innen forebyggende tannhelse/munnhelse. Det er Zendium som står bak prisen på 65.000 kroner, men det er en uavhengig komite som peker ut prisvinner. Komiteen består av representanter for Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og en representant for fylkestannlegene i Norge.

Zendiumprisen er den eneste på sitt område i Norge og tildelingen har gjennom årene fått svært høy prestisje innen det forebyggende tannhelsearbeidet.

For mer informasjon: Torbjørn Wilhelmsen tlf 906 55 913 - Tove Bendiksen, tlf 402 96 593

×