Vi inviterer til informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2020.

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

Kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), Den norske turistforening (DNT), Norges bilsportforbund (BF), Det frivillige skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

 Møte  Dato  Tid  Sted
 Møte 1 Tirsdag 20. august 17:30-20:30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
 Møte 2 Onsdag 21. august 17:30-20:30 Fjellkysten gjestehus, Lavangen
 Møte 3 Torsdag 22. august 17:30-20:30 Finnsnes hotell, Finnsnes, Lenvik
 Møte 4 Onsdag 4. september 17:30-20:30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa
 Møte 5 Tirsdag 5. september 17:30-20:30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
 Møte 6 Mandag 9. september 17:30-20:30 Bardufosstun, Målselv
 Møte 7 Tirsdag 10. september 17:30-20:30 Fylkeshuset, fylkestingssalen 2.etg., Troms

 

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Mer informasjon om spillemidlene: http://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Påmelding:

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77 390 - senest tre dager før hvert møte. Oppgi møtenummer ved påmelding.  

Enkel servering på møtene.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!

×