Næringsetaten har invitert bredt til medvirkning i utvikling av etatens rolle i samfunnet, et utviklingsinitiativ etaten har kalt for Arktiske muligheter. I går var engelsk arbeidsspråket på et seminar i Tromsø som ga etaten verdifulle innspill til både rolle, metoder, verktøy og virkemidler.

Gjestene var utviklingsaktører fra egen region, Sør-Norge, Finland, England, Skottland og Canada. De ga innspill til tiltak basert på egne erfaringer innen kapitaltilgang, kompetanseutvikling, handel, forretningsutvikling, tilrettelegging for nyetableringer og kobling av forskning og næringsliv.

- Det ble foreslått spennende tiltak av regional, nasjonal og internasjonal betydning. Flere av tiltaksforslagene var også relevante for Innovasjon Norge, som også deltok på seminaret, forteller næringssjef Nils Arne Johnsen i Troms fylkeskommune.

Skal skape flere møteplasser

Det vil bli gjennomført flere slike aktiviteter, rettet mot næringsliv og samfunnsaktører som er viktig for den økonomiske utviklingen i vår region.

- For fylkeskommunen er det viktig at vi tar en rolle som næringslivet etterspør, fortsetter Johnsen som er svært fornøyd med seminaret.

Har allerede gjennomført tiltak

Noen tiltak det har kommet innspill på tidligere i år, er allerede gjennomført. Troms fylkeskommune har innført en ny metode for formidling av virkemidler til næringslivet, rettet mot store selskap i vår region, hvor fylkeskommunen samarbeider med det øvrige virkemiddelapparatet om felles presentasjoner, eksempelvis Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Fylkeskommunen har også nylig etablert sekretariatsfunksjonen for et internasjonalt samarbeid mellom utviklingsaktører i nordlige del av Atlanteren: High North Atlantic Business Alliance.

- Dette er et samarbeid mellom regioner som har havøkonomi, reiseliv og logistikk som store felles næringssektorer, og vi har mye å lære av hverandre, avslutter Johnsen.

×