Troms fylkeskommune har inngått byggekontrakt med Bjørn Bygg AS for den nye videregående skolen i Tromsø til 600 millioner kroner.

- Dette er en meget god nyhet. Vi har inngått kontrakt med en lokal aktør hvor vi sammen skal utvikle en ny videregående skole og en ny fagskole. Den nye Ishavsbyen vil ha 800 elever på videregående skole og 500 studenter på fagskolen, så dette er et stort byggeprosjekt som jeg er svært glad for å kunne presentere for både ansatte, elever og innbyggere, sier fylkesråd for plan- og økonomi, Ane-Marthe Sani (Krf).

Totalt har byggeprosjektet en økonomisk ramme på 600.500.000 kroner, hvorav 479.650.000 kroner finansieres gjennom låneopptak av Troms fylkeskommune. Det planlegges for at den nye skolen skal stå klar til bruk i årsskiftet 2022/2023.

Mulig byggestart høsten 2020

Avtalen mellom fylkeskommunen og Bjørn Bygg AS er med en såkalt samspillsavtale som fase 1 og deretter en totalentreprise for selve byggeprosjektet. I fase 1 av kontrakten skal de to partnerne sammen planlegge og utvikle byggeprosjektet. Denne fasen avsluttes rundt 1. mai 2020, og dermed blir sannsynlig byggestart høst 2020.

- Det er et komplisert prosjekt det nå er inngått byggekontrakt om. 8.000 kvadratmeter bygningsmasse skal rives i Breivika, enn del av eksisterende bygningsmasse skal renoveres og nye skolearealer på til sammen 12.700 kvadratmeter skal bygges. Samtidig skal det foregå undervisning på området og skolen, sier fylkesråd Ane-Marthe Sani (Krf).

Samlokalisering

Ishavsbyen videregående skole skal i tillegg til videregående opplæring huse fagskolen innenfor fagområdene; helse-, maritime og byggfag/tekniske fag, samt voksenopplæringen. Det er også planlagt at Troms fylkeskommunes pedagogisk psykologisk tjeneste/oppfølgingstjenesten (PPT/OT) i Tromsø skal lokaliseres i den nye skolen.

- Det har vært en stor prosess forut for denne kontraktsinngåelsen, og det gjør saken enda bedre at jeg fornøyd kan konstatere at vi har kommet til enighet med en kontraktsparter uten at det har vært noen klagesaker underveis. Nå venter en ny framtid for elever, studenter og ansatte, avslutter fylkesråd Ane-Marthe Sani.

×