Velkommen til samekonferansen 2019 om reindrift og kulturell bærekraft

Hvilken betydning har reindrifta for samisk språk og kultur? Hvordan vurderer myndighetene den kulturelle bærekraften til reindrifta? Hva er kulturell bærekraft og er det noe vi skal etterstrebe? 

Dette er noen av spørsmålene vi søker svar på konferansedagene 25. og 26. november 2019.

Her kan du se konferansen direkte:

Sending mandag 25. november

Sending tirsdag 26. november

Her finner du programmet for konferansen.

 

Illustrasjonfoto: Trym-Ivar Bergsmo

×