Fristen for uttalelser er fredag 19. august.

Fylkesrådet i Troms har vedtatt å legge ut forsalg til regional planstrategi for 2016-2019 på høring og offentlig ettersyn frem til 19. august.
Planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging

Regional planstrategi består av to deler:

  • Kunnskapsgrunnlaget beskriver nåsituasjonen, utviklingstrekk og utfordringer i Troms.
  • Regional planstrategi inneholder oversikt over planer, strategier, meldinger og utredninger som skal ivareta de prioriterte planoppgavene i perioden.

Dokumentene ligger på fylkeskommunens nettsider (under "høringer" til høyre).

Du kan også lese dokumentene i ekspedisjonen på Fylkeshuset i Tromsø.

 

×