Fylkesrådet har vedtatt å legge planutkast for regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planutkastet er en rullering av planen vedtatt i fylkestinget i mars 2016. 

 

Planen inneholder regional planbestemmelse og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i fylket.

 

Høringsfrist er onsdag 26. oktober 2016.

 

Dokumentene ligger på fylkeskommunens nettsider (under "høringer" til høyre).

 

Du kan også lese dokumentene i ekspedisjonen på Fylkeshuset i Tromsø.

×