Skal du ta privatisteksamen høsten 2019? Da må du melde deg opp innen 15. september 2019. All oppmelding skal skje elektronisk via www.privatistweb.no.

I portalen www.privatistweb.no finner du også all informasjon angående gjennomføring av eksamen.

Privatistweb er åpen for oppmelding i tiden 1. september til 15. september 2019.

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Oppmelding til eksamen våren 2020 skjer i perioden 15.01. – 01.02.2020.

×