- Vi trenger flere og større oppgaver

PRESSEMELDING 05.04.2016:

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), mener regjeringen må være mer konkret overfor regioner som vurderer å bli større.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har lagt fram stortingsmeldingen om regionreform.

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), hadde håpet at den ville gitt flere avklaringer for fylker som skal gjennomføre nabosamtaler.

- Skal fylker kunne diskutere, så trenger de å vite mer om hva de kan diskutere. Skal en regionreform føre til mer demokratisering, må det følge flere og større oppgaver med. Det er veldig viktig at regjeringen blir tydeligere på det, sier hun.

Det var Stortinget som i fjor sommer ba regjeringen klargjøre hvilke oppgaver som skulle ligge til regionene i framtiden.

Troms fylke har tatt initiativ til nabosamtaler med Nordland og Finnmark.

- Skal regionreformen ha legitimitet, må den ha noe for alle. Også distriktene, understreker hun.

For intervju:
Cecilie Myrseth - fylkesrådsleder i Troms - 901 50 271

×