Troms går i gang med nabosamtaler

Pressemelding 16.03.2016:

Sier ja til å snakke med Finnmark og Nordland om sammenslåing.

Fylkestinget i Troms har behandler saken «Regionalt folkevalgt nivå i Nord-Norge».

Flertallet i fylkestinget i Troms sa i marssamlinga ja til å ta kontakt med Finnmark og Nordland fylkeskommuner for å følge opp oppfordringa fra Kommunal- og moderniseringsministeren om nabosamtaler.

Hvis Finnmark og/eller Nordland er interessert i å delta i en videre prosess der en mulig konklusjon kan være at det fattes vedtak i fylkestingene om sammenslåing av nordnorske fylker i oktober 2016, vil Troms delta aktivt i å analysere struktur og oppgaver fram til tidlig høst 2016. Det forutsettes bred politisk involvering fra fylkestinget i dette gjennom at gruppelederne inviteres til alle eksterne møter. Det skal gjennomføres en høring med kommuner og næringsliv.

I neste fylkesting, i midten av juni, skal fylkestinget orienteres om status i arbeidet med regionreformen.

×