Plan- og byggesakskonferansen 13.-14 november er åpen for påmelding

Bli oppdatert på regionreformen, kommunal planstrategi, reindriftas interesser i arealplanlegging og kystsoneplanlegging.

Målgruppen for konferansen er kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Også sektormyndigheter i Troms og Finnmark blir invitert til konferansen

 

Les mer og meld deg på her

 

Illustrasjonsfoto: Bård Løken, www.nordnorge.com

 

×