For aller første gang skal det lages en regional plan for reindriftsnæringen i Troms fylke. Arbeidet, det første i sitt slag i Norge, skal blant annet bidra til økt kunnskap om, og bedre forutsigbarhet for næringa.

I forbindelse med planarbeidet hadde Troms fylkeskommune invitert en rekke aktører med tilknytning til, eller interesse for, næringsutvikling i Tromsreindrifta til en todagers konferanse i Tromsø.

Se program for konferansen om næringsutvikling i Tromsreindrifta (pdf.)

Fra talerstolen ønsket fylkesråd Ane-Marthe Sani (KrF) de vel 80 oppmøtte velkommen.

- Dette er et nybrottsarbeid og målet vårt er at reindrifta skal ha en trygg og forutsigbar fremtid i Troms, samtidig som vi setter fokus på kommunenes behov for god og effektiv samfunns- og arealplanlegging.

Hun forklarte videre at dette arbeidet lenge har vært ønsket av både næringsaktørene selv, kommuner i Troms og fylkeskommunen.

Ambisiøse mål

Fylkesråd Sani (KrF) skisserte opp tre sentrale punkter i arbeidet med den regionale planen; arealdimensjonen, næringsdimensjonen og kulturdimensjonen.

Dette skal med tiden resultere i en bærekraftig reindrift i Troms som er god balanse opp mot andre samfunnsinteresser, økt kunnskap om reindriftsnæringa, bedre forutsigbarhet i møte med kommuner i fylket, samt å sikre grunnlaget for en samisk kulturnæring.

- Målene våre er ambisiøse, men det trenger vi. Den politiske viljen til fylkesrådet er at vi mener de sterkeste virkemidlene skal brukes, dette må bli en plan som reelt blir brukt og som gir gode avklaringer for alle involverte parter.

Da det er første gang en slik regional plan lages for reindriftsnæringen påpekte fylkesråd Sani (KrF) at arbeidet kom til å ta tid. Hun forespeilet en mulig behandling av en endelig plan i 2021.

×