Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp) ønsker Tide ved konsernsjef Roger Harkestad lykke til med oppstarten 1.november.

Fredag 1. november var det oppstart av ny busskontrakt i Midt-Troms. I et arrangement på Finnsnes ønsket fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo (Sp) Tide lykke til med oppstarten.

- Dette er en stor dag for kollektivtrafikken i Midt-Troms. Kontrakten innebærer økt produksjon, forbedring av bussmateriellet og økt satsing på kvalitet. Dette tror vi de reisende vil merke, sier Prestbakmo. Det reiser rundt 1 million passasjerer årlig i denne kontrakten og vi tror vi har lagt grunnlag for flere reisende i Midt-Troms.

- Det er imidlertid et tankekors at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår å innføre veibruksavgift for biodiesel. En slik endring i rammebetingelsene vil bidra til at kostnadene ved å tilstrebe en mer miljøvennlig transportsektor går opp, sier Prestbakmo.

Kontrakten er på 3,4 mill. rutekm. i året, og en timeproduksjon på 70.000 timer pr. år. Den består av 46 linjer som til sammen gir kollektivtrafikk til 15 kommuner inkl. Narvik i Nordland.

Antall busser: 102. Dette fordeles slik: 63 normalbusser; 22 minibusser og 17 region boggibusser.

Av de 17 regionbussene vil det også være 3 dobbeltdekkere. Disse vil bli satt i trafikk i løpet av november.

Troms fylkeskommune takker Boreal Buss AS for god gjennomføring av kontrakten som ble avsluttet 31.10

×