Mandag 30. september lanseres et nytt nasjonalt nettsted for elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge.

Hver dag er det mange barn og ungdom som står opp og gruer seg til å gå i barnehage, skole eller læringsbedriften sin. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne ut hvem man kan kontakte for å få hjelp.

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Mobbeombudene skal bidra til å sikre at barn og ungdom får et trygt og godt læringsmiljø. I tillegg har elever og lærlinger i videregående opplæring sine elev-, lærling- og mobbeombud som kan hjelpe dem når de står fast i noe som er vanskelig å finne veien ut av.

- Alle skal ha et trygt og godt læringsmiljø i Norge. Hvis noen opplever at de ikke blir hørt eller trodd, så skal den nye nettsiden bidra til at de som trenger hjelp får den informasjon og oppfølging de har krav på, forklarer mobbeombud i Troms fylkeskommune, Jon Halvdan Lenning.

Lavterskeltilbud

Ombudsordningen består av uavhengige ressurspersoner i hvert fylke. De har taushetsplikt, og er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner.

- I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder for å øke bevissthet og drive forebygging, forteller Lenning.

God informasjon

På de nye nasjonale nettsidene som nå lanseres gis enkel og god informasjon om hva ombudene kan gjøre for å og hvor du finner ditt ombud.

Nettsidene finner du her: http://elevombudene.no

 

Kontaktinformasjon:

Jon Halvdan Lenning

Mobbeombud

Fylkesordførerens kontor

Troms fylkeskommune

Jon.Halvdan.Lenning@tromsfylke.no

Mobil: +47 926 23 014

×