Jon Halvdan Lenning, mobbeombud og Anita Lervoll, elev- og lærlingombud.

Nå etterlyser ombudene et felles løft for å sikre trygge skole- og barnehagemiljø.

- Det hjelper ikke at politikere vedtar fine ord på papir som sier hvordan det bør være, hvis ikke barn og ungdom opplever dette i klasserom, skolegård, gymgarderobe, SFO og barnehage, sier mobbeombud i Troms, Jon Halvdan Lenning.

Til sammen har mobbeombudet og lærling- og elevombudet i Troms mottatt 266 henvendelser, av disse handler 207 om barn og ungdom som opplever et utrygt miljø i skole eller barnehage. Det er 60 flere tilfeller enn i skoleåret 2017/2018.

Selv om det har vært en økning i antall saker betyr ikke det at mobbing er et økende problem i Troms, forklarer ombudene.

- Fra 1.august 2018 ble også barnehagen en del av ansvarsområdet vårt. Det, sammen med økt kunnskap om ombudet, kan forklare at flere tar kontakt. For ja, mobbing skjer også i barnehagen.

Det nytter

Ombudene ser at arbeidet med enkeltsaker i mange tilfeller skaper en positiv endring i barnehagen, skolen eller lærebedriften det gjelder.

- Vi som ombud får daglig tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre at saken tas mer på alvor og blir bedre håndtert etter at vi har blitt involvert, det betyr at det nytter å si ifra, sier elev- og lærlingeombud Anita Lervoll.

Ombudene har følgende anbefalinger til alle som jobber med barn og ungdom:
• Lytt til hva barn, ungdom og foreldre sier.
• Anerkjenn deres opplevelse av situasjonen.
• Sett deg grundig inn i saken og gjennomfør gode tiltak som gir varig bedring.

Og til barn og ungdom har de følgende beskjed:
• Vi vil at du skal ha det bra.
• Vi tar deg på alvor.
• Vi ønsker å hjelpe deg når noe ikke er greit.

Rapportene skal behandles på fylkestingets samling onsdag 17. oktober. Etter behandling sendes de ut til alle kommuner i Troms.  

Her finner du mobbeombudets årsrapport 2018/2019 (pdf.)

Her finner du elev- og lærlingombudets årsrapport 2018/2019 (pdf.)

×