Alle elever i videregående skole skal ha bærbar PC som arbeidsverktøy. Nytt i år er at du enten kan ta med egen datamaskin, eller du kan kjøpe via fylkets rabattordning.

Innføringen av «PC-ordningen» i videregående opplæring i Troms hadde primært en sosial begrunnelse. Anskaffelse av enhetene var dyre, så ordningen skulle gjennom leie eller kjøp gi elevene et nødvendig arbeidsredskap til hva læreplaner og samfunnet forventer. Med tiden ble maskinene mye billigere å anskaffe, samtidig som kapasiteten økte. De aller fleste eide etter hvert egen maskin, begrunnelsen for ordningen falt bort, og det ble heller en ulempe når den enkelte skulle ha to maskiner. Da var det på tide å se på både det økonomiske og det miljømessige aspektet for fylkeskommunen.

Elevene kan velge

I 2018 vedtok fylkestinget i Troms at en elev i videregående opplæring i Troms selv skulle få velge om de vil ha med egen bærbar maskin til skolebruk, eller leie fra fylkeskommunen. Forutsetningen var at egen maskin oppfyller minstekravene, noe som i dag ikke er noen stor utfordring.

Endring i rammeavtalen

Fylkeskommunen har følgelig endret rammeavtalen med hensyn til innkjøpsvolum og betingelser. Nytt i 2019 er at elevene gjennom den nye rammeavtalen vil eie datamaskinen på gode vilkår. Kjøpet som elevene foretar i den fylkeskommunale portalen, er med 5 års reklamasjonsrett. Nå kan eleven velge mellom en standard og en kraftig Windows-maskin, og MacBook Air med eller uten Retina skjerm.

- Det er gledelig at vi får en nødvendig endring som gir valgfrihet og sparer miljøet, samtidig som vi over tid frigjør midler til ytterligere forbedring av kvaliteten i utdanninga, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Bestill før 7. august

Portal og linker til bestilling er åpen. Så vil elevene bli ekspedert når våre godkjenningslister etter kontrakt blir levert til Elkjøp og Eplehuset mellom 5. og 7. august. De som bestiller før 7. august er garantert PC til skolestart.

Mer om elev-PC-ordningen her.

×