Fra 1. mars vil Troms og Finnmark fylkeskommuner legge ut nyheter knyttet til sammenslåinga på en ny nettside. 

Lenken til den nye nettsiden er http://nyetffk.no/. Navnet er en forkortelse for «nye Troms og Finnmark fylkeskommune». Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune fra 1.1.2020.

Nettsiden inneholder blant annet kalender med møteoversikt, nyhetsarkiv, kontaktinformasjon og fakta om sammenslåingsprosessen.

Siden er under kontinuerlig utvikling, og i løpet av 2019 vil ytterligere informasjon bli å finne her.

Målet er at nettsiden vil være nyttig for innbyggerne i fylkeskommunene, ansatte i fylkeskommunene, mediene og andre som ønsker å holde seg oppdatert om sammenslåinga.

×