Troms fylkeskommune har i mange år tilbudt Fiskesprellkurs for ansatte i barnehager og SFO, som en del av det regionale folkehelsearbeidet. Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram, som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge.

Fredag 15. november ble det første kurset for BUA-elevene i Troms gjennomført på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. Etter nyttår blir det kurs ved Sjøvegan, Rå og Nord-Troms videregående skole.

Vil nå fremtidens fagarbeidere

Det nye er at vi fra dette skoleåret også tilbyr slike kurs til elever ved VG2 barne- og ungdomsarbeiderutdanningen (BUA).

– Disse elevene er framtidens fagarbeidere i barnehager og SFO, og dette er et viktig kompetansehevende tiltak som vil bidra til å øke sjømatkonsumet blant de yngste i Troms, sier fylkesråd for kultur og helse Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Spiser mindre fisk

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. En nylig gjennomført folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark avdekket blant annet at konsumet av fisk er lavest blant de yngste voksne.

– Vaner for et godt kosthold legges tidlig i livet, og det må vi legge til rette for, poengterer fylkesråd Simonsen (Ap).

Del av nasjonalt kostholdsprogram

Fiskesprellkurset varer en dag, og består av både teori og praktisk. Elevene skal trylle fram de deiligste sjømatretter etter kyndig veiledning, og nyte denne til slutt.

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd, som sammen med fiskesalgslagene finansierer programmet.

Fylkeskommunen tilbyr Fiskesprellkurs som del av folkehelsearbeidet.

×