Den 12.-13. november inviterte næringsetaten i Troms fylkeskommune til Næringsarena – et årlig samhandlingsforum for offentlige næringsaktører. Næringsarena er en viktig møteplass for næringsarbeidere i kommunene, næringsetaten i fylkeskommunen og nære samarbeidspartnere som Innovasjon Norge Arktis og Forskningsrådet.

Høstens samling foregikk over to dager. Første dag presenterte Innovasjon Norge Arktis sin kompetanse og tjenester til kommunene. På dag to, ble det fokusert på samhandling for verdiskaping på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Prosjekter, satsinger og utfordringer

Kommunene orienterte både fylkeskommunen og hverandre om prosjekter, satsinger og utfordringer og det ble gitt viktig informasjon om hva som rører seg i regionen.

- Møtet vi har hatt viser at næringsutviklingsaktørene i Troms virkelig arbeider i lag, med god og direkte dialog om forventninger til hverandre, forteller fylkesnæringssjef Nils Arne Johnsen.

Innovasjon i praksis

Samlingen ble avsluttet med at studentene fra «Innovasjon i praksis» ved Handelshøyskolen på Universitet i Tromsø presenterte både arbeidet ved høyskolen og egne prosjekter. Studentene snakket om utfordringene regionen har med tanke på tilgang på arbeidskraft og sentralisering. De tok videre for seg problemstillingen med at etterspørselen etter omsorgstjenester øker, samtidig som tilgangen til arbeidskraft blir vanskeligere, og studentene presenterte spennende forslag til hvordan vi skal imøtekomme disse utfordringene i fremtiden.

- Demografi og tilgang på arbeidskraft som er en av vår regions største utfordringer, noe som er godt belyst fra flere av kommunene. Studentenes prosjekt er et potensielt svar på den dobbelte demografi-utfordringen. Digitalisering av slike tjenester er viktig, ikke bare produktutvikling av nye tjenester, men også implementering av allerede eksisterende løsninger – det handler om mennesker også når det gjelder digitalisering, forteller Johnsen.

 

×