Finnmark og Troms fylkeskommuner har hatt innledende forhandlingsmøte for fylkessammenslåing i Kirkenes den 16. og 17. november.

Finnmark og Troms fylkeskommuner har hatt innledende forhandlingsmøte for fylkessammenslåing i Kirkenes den 16. og 17. november.

- Begge parter har fått lagt frem argumentasjon og ståsted innenfor de ulike temaene som ble diskutert, sier Ragnhild Vassvik og Willy Ørnebakk, som leder utvalgene fra henholdsvis Finnmark og Troms.

De to fylkeskommunene skal slås sammen fra 1.1. 2020. I den forbindelse skal fylkestingene fatte et vedtak ut i fra inndelingsloven. Forhandlingsutvalgene har som mål å danne en grunnlagsavtale og en felles innstilling til fylkestingene.

Diskuterte styringsform og visjon for fylket

I det første møtet var det fokus på at organisasjonene skulle bli kjent. Videre ble tema som plan for forhandlingene, visjon og mål for det nye fylket, politisk styringsform og forholdet til de ansatte diskutert. Foreløpig er det ikke landet på noen endelige formuleringer til innstillinger.

Vil ikke presse frem konklusjoner

- Vi har valgt å ikke presse frem konklusjoner under møtet, og det er viktig å få tett en gjennomgang før vi trekker konklusjoner, sier Vassvik og Ørnebakk. De to er enige om at det har vært nyttige men krevende samtaler.

- Vi ser fram til å fortsette forhandlingene torsdag og fredag i neste uke, når vi møtes igjen i Troms, avslutter Vassvik.

 

Bildet: Arne Liaklev, Ane-Marthe Sani, Ivar B.Presbakmo, Lise Svenning, Willy Ørnebakk, Ragnhild Vassvik, Johnny Ingebrigtsen og Geir Ove Bakken er fylkespolitikerne fra Troms og Finnmark som nå har startet diskusjonene om sammenslåinga. Foto: Ina Eliassen/FFK

 

×