Fagdag i Harstad 1.februar

Troms fylkeskommune inviterer saksbehandlere i kommunene i Troms til fagdag om konsekvensutredninger i reguleringsplaner.  

Tema som blir tatt opp denne dagen er blant annet:

  • Når skal reguleringsplaner behandles etter forskrift om konsekvensutredninger?
  • Hva bør en konsekvensutredning inneholde?
  • Hva er tilstrekkelig av kunnskapsgrunnlag?
  • Hva legger sektormyndighetene til grunn i sine vurderinger?
  • Hva er nytt innen regelverket?

Her finner du mer informasjon om påmelding og program.

 

×