Mandag 23. september kunne fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp) og ordfører Kristin Røymo (Ap) åpne det nye kollektivfeltet på Strandvegen i Tromsø.


Kollektivfeltet skal sikre bedre fremkommelighet for buss i sentrum og er finansiert av belønningsordningen, som skal gjøre det mer attraktivt å ta buss, gå eller sykle. Veibanen har blitt utvidet, og fortau og holdeplasser på begge sider av vegen har blitt opparbeidet på nytt.

Bussen skal slippe kø

Det nye kollektivfeltet strekker seg fra krysset Peder Hansens gate/Storgata ved Studenthuset Driv, til bussholdeplassen Polaria i Strandvegen, like før tunnelinnslaget.

- Det er viktig å prioritere fremkommelighet for buss i Tromsø. Det nye kollektivfeltet sikrer at bussen kommer seg raskt frem, og slipper å stå i samme kø som bilene gjør, forteller en stolt fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Oppgradering av fortau

I tillegg til det nye kollektivfeltet har fortauet på østsida av vegen blir opparbeidet på nytt til glede for bussreisende, fotgjengere og syklister.

- Fortauet på østsiden har fått både gatevarme og ny belysning. I tillegg har vi oppgradert overgangsfeltet og holdeplassene, forteller Jørn-Eirik Schjetne, leder for vegenheten i Tromsø kommune som er byggherre for prosjektet.

Et viktig kollektivløft

Gjennom arbeidet med Tenk Tromsø samarbeider Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen for at Tromsø skal kunne vokse på en sunn måte. Målsettingen med kollektivløftet som ligger i belønningsordningen er å tilrettelegge for en 20 prosent økning i antall bussreiser, og bidra til målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken.

- Det er veldig viktig at vi tilrettelegger for buss i Tromsø. Et kollektivfelt i denne retningen prioriterer de som reiser kollektivt, samtidig som det nye fortauet gjør det bedre for de som går og sykler på denne strekningen, sier ordfører Kristin Røymo (Ap)

 

×