Naboskapsprogrammet Kolarctic CBC 2014-2020 fikk i sommer på plass finansieringsavtalen mellom EU og Russland. Det betyr at programmet gjennomføres som planlagt, og at prosjekter som er innvilget finansiering i utlysningsrunde 1 og 2, kan komme i gang.

Tredje utlysningsrunde pågår nå. Søknadsfrist er 21. desember 2018.


Følgende tema er aktuelle:

  • Utvikling av bedrifter/SMB.
  • Miljøvern, reduksjon av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer.
  • Forbedret tilgjengelighet til regionene, utvikling av bærekraftige og klimasikre transport- og kommunikasjonsnettverk og -systemer.
  • Tilrettelegging for grenseforvaltning og grensesikkerhet, mobilitet og migrasjon.

Det er et krav at prosjektet må ha russisk partner. Søknad om finansiering for norsk partner må sendes: https://regionalforvaltning.no/

Vær oppmerksom på at hvis norsk partner skal være Lead Partner og sende inn EU-søknad, må denne fylles ut på engelsk i PROMAS-systemet. Det må også sendes inn papirversjon av søknaden innen samme frist.

Her finner du PROMASRetningslinjer for utforming av søknad i PROMAS ligger her.

Kontakter i Norge:

 

Logo Kolsarctic

 

×