Fylkestingene i Troms og Finnmark fylkeskommuner møttes tirsdag 31. oktober til sitt første felles møte. Nå fortsetter det videre arbeidet for sammenslåing.

Bakgrunnen er Stortingets vedtak om at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune skal slås sammen til én ny organisasjon med virkning fra 1. januar 2020. Den formelle prosessen ble startet under møtet i Kirkenes.

Her finner du saksdokumentene fra møtet.

Møtet ble ledet av fylkesordførerne Knut Werner Hansen (Ap) og Ragnhild Vassvik (Ap). Statssekretær Anne Karin Olli fra kommunal- og moderniseringsdepartementet holdt åpningstalen, etter at statsråd Jan Tore Sanner hadde sendt sin hilsen via video. Her kan du lese Ollis tale.

Samovarteateret holdt kulturinnslaget; "Den sterke viljen" som handlet om Ellisiv Wessel, kjent som samfunnsaktivist, dikter og fotograf i Sør-Varanger – kommunen som huset tirsdagens historiske møte.

Tirsdagens møte er definert som et drøftingsmøte, jfr. Inndelingsloven og innkallinga fra departementet. Det betyr at det ikke skulle fattes vedtak på møtet.

Under møtet ble følgende tema diskutert:

  • Den nye fylkeskommunens navn (Finnmarken, Finnmark og Troms, Troms og Finnmark, Nordlys, og Davvin på samisk ble luftet av ulike partier, og at navnene må være på norsk, samisk og kvensk)
  • Antall medlemmer i det nye fylkestinget (her ble det foreslått fra 45 til over 70 representanter)
  • Kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemda etter §26 i Inndelingsloven (22 til 36 representanter, og begge fylkesting ble nevnt)
  • Valg av revisor for fellesnemda
  • Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåing

Totalt 34 forslag ble fremmet. Disse blir nå oversendt til forhandlingsutvalgene, og videre behandlet i de to fylkestingene hver for seg i møtene i desember. Utvalgene møtes 16. november, og skal ha ukentlige møter fram til fylkestingene samles igjen. Troms har sitt møte fra tirsdag 12. desember, Finnmark har fra onsdag 13. desember.

×