Fylkesordføreren i Troms kaller inn til ekstraordinær samling i fylkesting mandag 24. april.

På sakslista står kun én sak, behandlinga av regionreformen. Fylkestinget vedtok tidligere i vinter, i sak 01/17, at fylkestinget ville be om et ekstraordinært fylkesting så snart regjeringa la fram sin proposisjon om regionreformen. Denne proposisjonen ble lagt fram like før påske, 6. april.

Samlinga starter klokka 13.00 i Fylkestingssalen, og vil bli videooverfør direkte på Troms fylkeskommunes nettsider.

Her finner du saksdokumentene.

×