Resultatene i den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet er nå klare. Presentasjon av funnene finner sted på Fylkeshuset onsdag 2. oktober kl.13.00.

Her kan du lese mer om undersøkelsen

Tidspunkt: 2. oktober, kl. 13.00 til 15.00.

Sted: Fylkeshuset i Tromsø, 1. etasje, møterom Senja (Fylkesmannen i Troms og Finnmark).

Seminaret streames og kan følges via nett her.  

Vi oppfordrer kommunene til å delta via stream.

Ønsker du å være til stede under lansering ber vi deg melde deg på til kristina.forsberg@tromsfylke.no.

Program

13.00 Velkommen ved fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen.

13.10–13.20 Hva er Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark? Formål og potensial ved Ole-Trygve Stigen, fagdirektør Folkehelseinstituttet.

13.20–14.00 Presentasjon av resultater fra undersøkelsen ved Leif- Edvard Aarø, fagdirektør Folkehelseinstituttet.

14.00–14.20 Spørsmål - kort benstrekk.

14.20–14.35 Kort orientering om samisk tilleggsmodul og arbeidet fremover ved Ann Ragnhild Broderstad, forsker 1 og leder ved Senter for samisk helseforskning.

Øvrig bruk av dataene og hvordan dette vil komme kommunene til nytte? Sameline Grimsgaard, leder Tromsøundersøkelsen og professor ved UiT Norges arktiske universitet

14.35–14.50 Kommunenes forventninger til folkehelseundersøkelser ved folkehelserådgiver Jagrati Jani Bølstad, Tromsø kommune.

14.50–15.00 Hva skjer fremover? Fylkeskommunene ved folkehelserådgiver Kristina Forsberg.

Her finner du invitasjon og program i pdf-versjon.

×