Med solid støtte fra internasjonal avdeling i Troms fylkeskommune, har Harstad-miljøet fått plass i et millionprosjekt i EU om fornybar energi.

Dette er en del av den strategiske satsingen i ramma til Troms fylkeskommune Urbane Arktis-program.

Harstad kommune og Hålogaland kraft skal sammen med 15 andre internasjonale aktører utvikle miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer.

Harstad kommune er sammen med Hålogaland kraft en del av et stort EU-prosjekt som ser på avkarbonisering av energimiksen på øyer. Prosjektet, som heter GIFT, er i 100 millioner-klassen med 17 aktører i flere land, og en del av EUs Horizon 2020-program, som er EU sitt store forsknings- og innovasjonsprogram. Det regnes som det største programmet i sitt slag i verden.


Fornybar energi på øyer

Målet med GIFT (Geographical Islands FlexibiliTy) er å utvikle innovative, miljøvennlige systemer for å øke bruken av fornybar energi på øyer. I skarp konkurranse med 21 andre søkere, fikk konsortiet som Harstad er en del av, tilslaget på prosjektet. Totalt er prosjektet på 10 millioner euro, og skal gå over fire år. En fjerdedel av prosjektets finansiering havner i Norge.

Kan overføres til 1640 europeiske øyer

I prosjektet skal det testes ut energisystemer og nye miljøvennlige løsninger som kan brukes på andre øyer. Harstad og den italienske øya Procida med i utprøvingen. Løsningene som man kommer opp med, skal replikeres til den greske øya Evia og italienske Favignana. 1640 øyer i Europa kan ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

Flere løsninger

Totalprosjektet skal se på flere løsninger som kan gi direkte lavere karbonavtrykk. Det kan være energistyringssystemer for havner, næringsliv og private, bedre analyser av forbruket og bedre visualisering av et forventet forbruk over en periode, innovative lagringssystemer for energi som tillater en blanding av miljøvennlige energikilder og utnyttelse av annen infrastruktur. Samlet sett skal løsningene være med å underbygge Paris-avtalen om å redusere utslipp av drivhusgasser.

17 aktører

De norske aktørene er Harstad kommune, Hålogaland kraft, Hafenstrom og NTNU. Totalt er det 17 partnere i 7 land. Det er en industriell partner, 9 små- og mellomstore bedrifter, 3 forskningssentre, to kommuner og to universiteter.

 

 

Åpent oppstartsseminar

Som en del av prosjektet, innkalles det til oppstartsseminar om energifleksibilitet. Formålet er å etablere en innføring i de grunnleggende sidene ved energifleksibilitet og hva man kan oppnå med dette.

  • Tid: Fredag 12. oktober fra 08.30-12.30
  • Sted: Hålogaland Kraft, Rødbergveien i Harstad
  • Seminarleder: Professor Bernt Bremdal, UiT – Norges arktiske universitet
  • Påmelding: Send e-post til Rolf Inge Roth på rir@hlk.no
  • Seminaret er åpent for alle, men utgifter til reise og eventuelt opphold må dekkes av deltakerne selv.

Seminaret er økonomisk støttet av Troms fylkeskommune.

 

 

 

Foto: Øivind Arvola/Harstad kommune

×