En unik undersøkelse for Troms viser at halvparten av alle voksne har tannløsningssykdom.

En unik undersøkelse for Troms viser at halvparten av alle voksne har tannløsningssykdom.

Gjennom en omfattende undersøkelse blant den voksne befolkninga i Troms, har Troms fylkeskommune sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TkNN) undersøkt munnhelsa i Troms. Undersøkelsen har fått navnet «Tromstannen». Funnene viser at langt fra alle har en frisk munn.

Kartlegginga viser at halvparten av alle voksne i Troms har betennelse i tannkjøttet (periodontitt) og omtrent ti prosent av disse har en mer alvorlig type. Forekomsten øker kraftig med alderen, og så mange som fire av fem personer over 65 år er rammet.

Periodontitt er en betennelsessykdom som rammer tannkjøttet og tennenes feste. Dersom sykdommen ikke behandles, kan tennene bli løse og risiko for å miste tennene øker.

Et tidlig tegn på sykdom er et blødende tannkjøtt og utvikling av lommer i tannkjøttet rundt tennene. Sykdom påvirker ikke bare munnen og tennene. Sykdommen har blitt knyttet til en rekke andre sykdommer som hjerte-/karsykdom og diabetes som også gjør det viktig å tidlig identifisere og effektivt behandle sykdommen.

Karies eller hull i tennene har nok lenge vært hovedfokus både for pasienter og tannleger. Men begrepet «null hull» er ikke synonymt med en frisk munn.

- Det er viktig å øke fokus på periodontitt både i tannhelsetjenesten og i befolkningen. For å oppdage sykdommen tidlig må tannkjøttet undersøkes regelmessig ved munnhelsekontroller hos tannlege eller tannpleier, sier stipendiat Gro Eirin Holde.

Undersøkelse gjøres eksempelvis gjennom å måle lommedybde rundt tennene. Tidlige tegn på sykdom ser man ofte i slutten av 20-årene. Jo tidligere sykdommen oppdages, jo enklere er den å behandle. Gode munnhelsevaner med tannpuss og rengjøring mellom tennene er det mest effektive tiltaket både for forebygging og behandling av sykdommen. Røykestopp vil også redusere risiko.

 

 Her kan du lese hele forskningsrapporten (PDF til nedlasting).

 


Funn i undersøkelsen

 • 50 prosent går med kronisk betennelse i tannkjøttet, en del av disse vet ikke om det. Dette kan ha innvirkning på hjerte-/karproblemer og utvikling av diabetes.
 • Halvparten av de unge voksne (personer mellom 20 og 34 år) har ubehandlet karies (hull i tennene).
 • Høy kariesforekomst er vanligst hos menn, de som har lav husholdningsinntekt, drikker brus daglig, pusser tennene sjeldnere enn to ganger per dag og de som besøker tannlege eller tannpleie kun ved problemer.
 • Kvinner er litt flinkere enn menn til å ta vare på tennene sine. 72 prosent oppga at de børster tenner minst to ganger per dag.
 • Omtrent 28 prosent, hvorav flest menn, oppga at de børster én gang per dag eller sjeldnere.
 • I snitt har voksne i Troms 24,9 tenner. Forskjell i antall tenner mellom by og distrikt er i snitt nesten to tenner. 20 tenner er vanligvis betraktet som en grense for en god og funksjonell tyggefunksjon.
 • 40 prosent av de som er 65 år og eldre har færre tenner enn 20, og 11 prosent av de som er 65 år og eldre er tannløse.
 • Omtrent halvparten av oss, 53 prosent, besøker tannhelsetjenesten regelmessig hvert år; kvinner i større utstrekning enn menn.
 • 23 % av oss besøker tannhelsetjenesten kun ved problemer.
 • De fleste oppfatter selv at de har en god tannhelse, mens 15 prosent mener tannhelsen sin er dårlig.

Generelle råd

 • Når det gjelder tannpuss er regelen 2+2+2- Det vil si å pusse tennene sine to ganger daglig i to minutter og bruke 2 cm tannkrem – og ikke skylle bort tannkremen etterpå. Rengjøring inkluderer også mellom tennene.
 • Få tannkjøttet ditt undersøkte regelmessig fra du er 20 år og oppover.

Om studien «Tromstannen»:

 • Gjennomført i 2013-2014, blant et tilfeldig og representativt utvalgt på 1.986 personer mellom 20 og 79 år.
 • Undersøkelsene ble utført i Tromsø by og ved tannklinikker i Harstad, Målselv, Finnsnes og Storslett.
 • Målet er å øke kunnskapen om tann- og munnhelseforhold i den voksne befolkninga i Troms. Denne bakgrunnskunnskapen skal brukes til å planlegge en god tannhelsetjeneste.

På bildet: Nils Oscarson (forskningsleder TkNN), Birgitta Jönsson (forsker), Gro Eirin Holde (stipendiat, UiT – Norges arktiske universitet) og Peter Marstrander (fylkestannhelsesjef i Troms fylkeskommune).

 

×