Første inntak til de videregående skolene i Troms meddeles søkerne nå. Førsteinntaket gjelder bare for søkere med ungdomsrett i Troms, og informasjon om inntak og svarfrist er sendt den enkelte på SMS. Frist for å svare på tilbud om skoleplass er 16.juli.

Mange tatt inn på førsteønsket

5836 ungdomsrettsøkere har fått tilbud om plass, og 5394 av disse har kommet inn på sitt førsteønske. Dette betyr at 92,4% har fått tilbud om sitt førsteønske, en økning fra fjorårets 90,4%. 

Av de 5836 søkerne som nå har fått tilbud om skoleplass, er 402 gjestesøkere, altså rettssøkere fra andre fylker som etter lovendring har rett til å søke til Troms. I år får gjestesøkerne beskjed om inntak samtidig som søkerne fra Troms. 49% av de inntatte gjestesøkerne har fått innfridd sitt førsteønske i Troms. 

Totalt sett er det færre inntatte til skolene i Troms sammenlignet med i fjor. Dette skyldes nedgang i ungdomskullene og færre avgangselever fra 10.klasse. Det er også noen færre søkere til Vg3 påbygg.

- Søker- og elevtallsnedgangen blir en stor utfordring for arbeidslivet i nord. Derimot er færre søkere til vg3 påbygg egentlig bare greit når vi ser en tilsvarende økning i antall søkere til læreplass etter fullført Vg2 yrkesfag. Det signaliserer at flere vil ha fagbrev, og gjennomføringsandelen øker, kommenterer fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V).

Fylkesråden påpeker at det viktigste nå er at søkerne husker å svare på tilbudet innen fristen. Å ikke svare på tilbud om plass eller ventelisteplass er det samme som å takke nei.

Ventelister

Så er det fortsatt noen søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass i første inntak. De står på venteliste til alle sine ønsker. Alle vil likevel få et tilbud før skolestart selv om de må vente til andre inntak før dette blir klart. Ventelistene er i år størst til Studiespesialisering og Idrettsfag i Sør-Troms, der det samtidig er ledig plass på noen andre programmer.

Søkere som er kommet inn på et lavere ønske, står automatisk på ventelisteplass. Det er viktig at de dette gjelder, svarer både på tilbud om plass og venteliste. Søkere som takker nei til plass og ikke kommer inn fra venteliste til høyere ønsker, risikerer å bli stående helt uten plass. Mellom inntakene kan det skje endringer, ventelistene kan derfor endre seg hele tiden slik at det kan være en fordel å følge med på disse, søkerne kan oppleve å gå både opp og ned på ventelistelistene.

Andre inntak om tre uker

Det første inntaket gjelder altså bare søkere med ungdomsrett. Søkere med voksenrett og ikke-rett vil få svar i fylkeskommunens andre inntak, som vil være klart ca 24. juli. Det vil da bli sendt ut ny sms-varsel om å logge seg inn med elektronisk ID på vigo.no for å sjekke resultatet og svare på tilbud.

  • Søkere som måtte ha spørsmål om inntaket, kan kontakte inntakskontoret på den enkle adressen inntak@tromsfylke.no, forsikrer fylkesråden.
×