Hvordan ser framtiden ut for kvensk språk og kultur? 

Tema: En framtid for kvensk språk og kultur
Når: 31. oktober 2019 kl. 10.30-16.30
Sted: Universitetsmuseet, Tromsø museum

Se program (pdf), med forbehold om endringer

Opptak fra seminaret finner du her:

https://tromsfylke.kommunetv.no/no/archive/183

Troms fylkeskommune inviterer for andre gang til Kvenseminaret. Bakteppet for årets tema er det internasjonale urfolksspråkåret, og den nye oppgaven Troms og Finnmark fylkeskommune har fått med å forvalte de kvenske midlene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet fra 2020. 

- Det har skjedd en fantastisk blomstring i de kvenske miljøene de siste årene, som vi er veldig stolte over. Vi ønsker å være en postitiv aktør som bidrar til god samfunnsutvikling i de kvenske miljøene. Vi håper at Kvenseminaret kan etablere seg som en viktig møteplass de kommende årene, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

Troms fylkeskommune vil gjerne utfordre kvenske organisasjoner og institusjoner til å gi sine innspill på utfordringer og muligheter de ser innenfor sine fagområder. Hva kan ulike aktører bidra med? Hvilke forventninger har dere til fylkeskommunen og andre samarbeidsparter? Hva må til for å lykkes?

Seminaret er åpent for alle. Ingen deltakeravgift. 

Kontaktperson: Lene Hansen, lene.hansen@tromsfylke.no

Velkommen/tervetuloa!

Fjorårets kvenseminar ble streamet: se opptak fra kvenseminaret 15.11.2018

×