Fellesnemda møtes

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har innkalt til møte i fellesnemda for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1. januar 2020. Møtet finner sted mandag 17. desember 2018 kl. 11.00 – 13.00 på Fylkeshuset i Tromsø.


Statssekretær Aase Marthe Horrigmo vil være til stede fra departementet på møtet.

Ministeren har satt opp følgende saksliste for møtet:

  1. Valg av møteleder.
  2. Godkjenning av saksliste.
  3. Valg av leder og nestleder for fellesnemnda.
  4. Valg av valgstyre, jf. forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 § 4.
  5. Eventuelt

Møtet streames, og lenken til streamingen finnes på nettsidene til tromsfylke.no og ffk.no før møtetstart.

 

×