Troms fylkeskommune har, i forbindelse med arbeidet med regional plan for reindrift i Troms, gleden av å invitere til konferanse om næringsutvikling i Tromsreindrifta 28.-29. august 2019 i Tromsø.

Målgruppen for konferansen er reindriftsnæringen, kommuner og annen offentlig forvaltning, akademia, institusjoner, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av utvikling av reindrifta og tilleggsnæringer til reindrifta.

På konferansen får vi presentert forventninger til og utfordringer i næringsutviklingen for reindrifta fra Staten, Sametingene i Norge og Sverige, reindriftens næringsorganisasjoner, kommuner i Troms og perspektiver fra aktive reindriftsutøvere. Vi får også presentert verdikjedeanalysen for reindrifta i Troms av forsker Jan-Åge Riseth i Norce.

Les mer og meld deg på her

Påmeldingsfrist 14.august

 

Foto: Magnus Strøm

×