Fredag 12. januar ble det for første gang siden november avholdt forhandlinger mellom delegasjonene fra Troms og Finnmark. Det ble avsluttet med en enighet om å møtes på ny i løpet av de neste ukene. Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk er tydelig på at modellen som er foreslått fra Troms er utgangspunktet for de nye diskusjonene.

- Forslaget som ble lagt på bordet fra Troms innebærer en ivaretagelse av alle de ansatte i Harstad, på Finnsnes, i Tromsø og i Vadsø. Den gir de ansatte ved alle disse fire stedene beslutningsmyndighet, karrieremuligheter og sørger for at man både beholder og fortsatt kan rekruttere kompetanse. Vi mener dette svarer på alle de momentene vi har oppfattet som viktige for Finnmark, sier Ørnebakk. 

Se illustrasjon av modellen nederst på denne siden.

Han er krystallklar på at Troms ønsker en samordnet ledelse:

– Vi mener det er svært viktig med god samordning mellom politisk og administrativ ledelse. Det vil være avgjørende for at de folkevalgte i det nye fylket kan gripe fatt i oppgaven som samfunnsutvikler. Neste forhandlingsmøte vil ta utgangspunktet i den vedlagte modellen, sier Ørnebakk.

Må ta hele det nye fylket i bruk

– Troms og Finnmark er og vil i all overskuelig fremtid være en fremtidsrettet og spennende region, samtidig som vi har utfordringer som krever at vi drar lasset sammen. Når vi da skal sette sammen en ny organisasjon må vi klare å ta hele fylket i bruk, og spille på de styrkene som fins, mener Ørnebakk.

Han peker på at ekspertutvalget som skal foreslå nye oppgaver til fylkeskommunene, skal legge frem sitt forslag om svært kort tid. Allerede er det klart at det nye fylket i nord skal stå i en særstilling i nordområdepolitikken og forholdet til Russland.

– Vi foreslo at nye oppgaver og funksjoner skulle kunne fordeles ut i hele den nye regionen. Det er helt klart at vi må utnytte kompetansen som finnes i både dagens Troms og Finnmark, sier Ørnebakk.

Håper på snarlig avklaring

Nytt møtepunkt for forhandlingene er enda ikke avgjort, men fylkesrådslederen minner på at fylkestinget i Troms har satt en frist for sluttføring av forhandlingene innen slutten av januar.

– De aller fleste fylkeskommunene rundt oss er nå i gang med sine sammenslåingsprosesser. Skal vi i fremtiden kunne løfte oss i konkurransen om kompetanse og arbeidsplasser, er vi nødt å komme oss videre i sammenslåingen. Jeg har et håp om at vi skal komme oss i mål innen fristen, men vi har kommunisert svært tydelig på at det er vår vedlagte modell, med Tromsø som administrativt hovedsete, avslutter Ørnebakk.

 

 

 

×