Torsdag 25.  og fredag 26.januar ble det på nytt avholdt forhandlinger mellom delegasjonene fra Troms og Finnmark. Fredag valgte forhandlingsutvalget fra Troms å bryte forhandlingene. Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), sier forhandlingsutvalget nå vil be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å opprette fellesnemda, i tråd med fylkestingsvedtaket fra desember.

- Vi er svært skuffet over å måtte konstatere at ikke var grunnlag for å få videre fremdrift i forhandlingene om gjennomføring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark Fylkeskommune.  Forslaget som ble lagt på bordet fra Troms innebar en sikkerhet for alle de ansatte i Harstad, på Finnsnes, i Tromsø og i Vadsø. Vi imøtekom også Finnmarks ønske om en fellesnemd bestående av begge fylkesting, og vi beveget oss vekk fra vårt opprinnelige ståsted om parlamentarisme som styringsform. Vår modell ga de ansatte i Troms og Finnmark beslutningsmyndighet, karrieremuligheter og ville sørget for at man både beholdt og fortsatt rekrutterte kompetanse, sier fylkesrådslederen.

Ørnebakk konstaterer at det ble tydelig i løpet av fredags morgen at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene.

– Da vi avsluttet forhandlingene torsdags ettermiddag fikk vi ros fra forhandlingsutvalget til Finnmark på at vi hadde beveget oss mye i forhandlingene. Det var og et ønske om at Troms skulle komme opp med eksempel på hvordan man skulle sikre ledelse i Vadsø, hvis administrasjonssjefen i det nye fylket skulle sitte i Tromsø. Det leverte vi på, og responsen fra Finnmark var da at man gikk tilbake på at administrasjonssjefen kunne ha hovedsete i Tromsø, sier Ørnebakk.

Han sier delegasjonen fra Troms gjentatte ganger etterspurte en begrunnelse for hvorfor Vadsø var det best egnete sted som administrativt hovedsete for hele det nye fylket.

– Det fikk vi aldri, utover at det var viktig for Vadsø. Vi mener vi må organisere oss på en best mulig måte for å tjene hele det nye fylket, og vårt forslag har hele tiden vært at Tromsø er det beste alternativet for hele det nye fylket Troms og Finnmark. Vi har i begge de to møtene i år vært tydelig på at vi kunne forhandle på alt, men at vi la til grunn at Tromsø ble valgt som administrativt hovedsete, men også med administrativ ledelse i Vadsø, sier fylkesrådslederen.

– I nord er vi som regel enige i at vi ikke liker at folk sørfra tar beslutninger over hodet på oss. Nå blir vi dessverre nødt til å vente på at politikere i hovedstaden skal bestemme veien videre. Dette er trist på vegne av innbyggere og næringsliv i hele det nye fylket, avslutter Ørnebakk.

 

×